Stručný úvod do reformované teologie 3

Stručný úvod do reformované teologie 3

Záznam kázání:
Osnova:

XX Symbol víry
XXI Co je naděje