Mesiášská zaslíbení (Část 3.)

Mesiášská zaslíbení (Část 3.)

Zvukový záznam:

Osnova:

Gen 49:8-12
1. S 2:8-10
Ž 22:2, 7-32
Ž 89:3-5, 9-10, 15-19, 21-30, 37-38
Iz 2:2-4
Iz 11:1-10
Iz 40:3-5, 9-11
Iz 48:16-19
Iz 59:14 – 60:6, 18-22
Ez 34:22-31
Da 9:24-27
Sof 3:14-17, 19-20
Za 9:8-16
Za 13:1-2, 7, 9