Mesiášská zaslíbení (Část 5.)

Mesiášská zaslíbení (Část 5.)

Zvukový záznam:

Osnova:

Mt 22:41-46 sr. Mk 12:35-37, L 20:41-44
Sk 2:29-36
Žd 1:1-3
Žd 1:6-13
Mt 26:62-65 sr. Mk 14:62, L 22:66-71
1. Kor 15:20-28
Ef 1:16-23
Ko 3:1-3
1. Pt 3:19-22
Žd 1:1-3
Žd 12:1-2
Žd 5:1-7
Žd 6:13-20
Žd 7:11-24
Žd 7:25-8:7
Žd 10:1-14