Přijďte uctívat s námi

Momentálně se jako společenství setkáváme po domácnostech v Poděbradech a Karlových Varech. Jestli byste se k nám chtěli připojit na uctívání, společenství a, když Pán dá, třeba i budoucí spolupráci, a nebo prostě jen máte otázky, dejte nám vědět!

Samozřejmě platí, že Vás po předchozí domluvě rádi uvidíme. A, samozřejmě, i s Vašimi dětmi, jestli Vám jimi Bůh požehnal. Na základě našich teologických přesvědčení, historického precedentu a možností sboru chceme, aby děti byly součástí shromáždění a učily se uctívat a ctít svého Stvořitele při společném uctívání se zbytkem Božího lidu.

Srdečně jsou k uctívání zváni všichni, kdo věrně vyznávají víru v Pána Ježíše Krista a byli pokřtěni ve jméno našeho Boha, Otce, Syna a Ducha Svatého.

Kontakt:
KristusKral@gmail.com

Nebo využijte náš kontaktní formulář.