Mesiášská zaslíbení (Část 4.)

Mesiášská zaslíbení (Část 4.)

Zvukový záznam:

Osnova:

Ex 12:3-7, 13, 21-23
1. S 2:35
Ž 69:5, 9-10, 21-22, 27, 33-37
Ž 110
Iz 7:14
Iz 12
Iz 42:1-13
Iz 49:1-3, 5-13, 22-26
Iz 61
Ez 37:21-28
Oz 11:1
Ag 2:4-9, 23
Za 10:3-5
Ma 3:1-5, 16-24