Mesiášská zaslíbení (Část 1.)

Mesiášská zaslíbení (Část 1.)

Zvukový záznam:

 

 

Osnova:

Gen 3:15
Num 24:17-19
1. Lev 17:8-14
Ž 72
Ž 118:14-26
Iz 8:13-14
Iz 28:16-18
Iz 43:10-12
Iz 52:13-53:12
Jer 23:1-6
Da 2:27-47
Jon 2
Za 3:1-4, 8-10
Za 11:12-13