Mesiášská zaslíbení (Část 2.)

Mesiášská zaslíbení (Část 2.)

Zvukový záznam:

Osnova:

Gen 26:2-5
Dt 18:13-15; 18-19
Ž 2
Ž 80:15-20
Př 8
Iz 8:23-9:1, 9:5-6
Iz 35:1-10
Iz 45:21-25
Iz 55
Jer 33:14-16
Da 7:13-14; 18
Mi 5:1-4
Za 6:11-13