Stručný úvod do reformované teologie 2

Stručný úvod do reformované teologie 2

Záznam kázání:

 

Osnova:

XII Krista se chopíme vírou
XIII Vyvolení a předurčení
XIV Co je skutečná víra
XV Víra je Boží dar
XVI Jsme ospravedlněni v Kristu skrze víru
XVII Jsme posvěceni vírou, abychom byli poslušní vůči zákonu
XVIII Pokání a obnovení
XIX Jak je spravedlnost skrze dobré skutky v souladu a harmonii se spravedlností skrze víru