Stručný úvod do reformované teologie 1

Stručný úvod do reformované teologie 1

Záznam kázání:

Osnova:

I Všichni lidé se rodí, aby znali Boha
II Jaký je rozdíl mezi pravým a falešným náboženstvím
III Co musíme vědět o Bohu
IV Člověk
V Svobodná vůle
VI Hřích a smrt
VII Jak jsme zachráněni a obnoveni k životu
VIII Pánův zákon
IX Shrnutí zákona
X Co k nám přichází jedině ze zákona samotného
XI Zákon je přípravou přijít ke Kristu
XII Krista se chopíme vírou