Knihy ke stažení zdarma:

Velikost velkého poslání: Křesťanská iniciativa v padlém světě

(Kenneth L. Gentry Jr.)

Co všechno v sobě nese Velké poslání, které Kristus dal své Církvi? Kenneth Gentry předkládá exegetickou obhajobu toho, že jako křesťané nemáme právo očekávat před Kristovým druhým příchodem cokoliv menšího, než je zučedničení národů, zjevení Kristovy slavné vlády nad celým světem a spása drtivé většiny lidí v dějinách.
Co to teď prakticky pro nás jako jednotlivce, jako rodiny a jako sbory? Autor odpovídá na tyto otázky i na mnohé další a ukazuje, že Velké poslání je něčím mnohem větším, než jak o něm Církev poslední století uvažovala.

Kniha ke stažení zdarma: