Důkaz, že Bůh existuje:

PRAVDA

(Absolutní pravda: něco, co je pravdivé všude, pro všechny lidi a ve všech dobách)